رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قابلیت پرسش و پاسخ در استوری برای اینستاگرام فعال شد

قابلیت پرسش و پاسخ در استوری برای اینستاگرام فعال شد. از این پس می توانید با استفاده از یک استیکر خاص از کاربران بخواهید از شما سوال کنند و یا به یک سوال مطرح شده از جانب شما جواب دهند.

قابلیت پرسش و پاسخ در استوری برای اینستاگرام فعال شد. از این پس می توانید با استفاده از یک استیکر خاص از کاربران بخواهید از شما سوال کنند و یا به یک سوال مطرح شده از جانب شما جواب دهند.