رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قهرمانی فرانسه در جام جهانی رشد اقتصادی این کشور را افزایش می‌دهد

قهرمانی فرانسه در جام جهانی رشد اقتصادی این کشور را افزایش می‌دهد برنو مایق، وزیر دارایی فرانسه: قهرمانی فرانسه در جام جهانی فوتبال بطور کلی می‌تواند برای اقتصاد فرانسه مثبت باشد.

قهرمانی فرانسه در جام جهانی رشد اقتصادی این کشور را افزایش می‌دهد

برنو مایق، وزیر دارایی فرانسه: قهرمانی فرانسه در جام جهانی فوتبال بطور کلی می‌تواند برای اقتصاد فرانسه مثبت باشد.