رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنان تند ترامپ درباره آلمان در بروکسل

سخنان تند ترامپ درباره آلمان در بروکسل: آلمان کامل توسط روسیه اداره میشود، چرا که مصرف انرژی در این کشور بیش از ۷۰% به روسیه وابسته است آنوقت ما باید پول ناتو را برای امنیت آلمان در برابر روسیه بدهیم

سخنان تند ترامپ درباره آلمان در بروکسل: آلمان کامل توسط روسیه اداره میشود، چرا که مصرف انرژی در این کشور بیش از ۷۰% به روسیه وابسته است آنوقت ما باید پول ناتو را برای امنیت آلمان در برابر روسیه بدهیم