رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیمارستانی در تهران بدلیل نداشتن توان مالی تسویه‌حساب به‌مدت سه‌روز درشرایط سخت نگه می‌دارند

بیمارستانی در تهران ۵ ماه پیش، یک زن افغان را بعد زایمان بدلیل نداشتن توان مالی تسویه‌حساب به‌مدت سه‌روز درشرایط سخت نگه می‌دارند و جسد نوزاد را به خانواده تحویل نمی‌دهند /خبرآنلاین

بیمارستانی در تهران ۵ ماه پیش، یک زن افغان را بعد زایمان بدلیل نداشتن توان مالی تسویه‌حساب به‌مدت سه‌روز درشرایط سخت نگه می‌دارند و جسد نوزاد را به خانواده تحویل نمی‌دهند /خبرآنلاین