رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عدنان اکدار، واعظی به اتهام رهبری یک گروه تبه‌کار و آزار جنسی کودکان بازداشت شد

عدنان اکدار، واعظی در ترکیه که بیشتر به خاطر ظاهر شدنش با گروه‌هایی از زنان در برنامه‌های تلویزیونی‌ شهرت دارد، به اتهام رهبری یک گروه تبه‌کار و آزار جنسی کودکان بازداشت شد/BBC

عدنان اکدار، واعظی در ترکیه که بیشتر به خاطر ظاهر شدنش با گروه‌هایی از زنان در برنامه‌های تلویزیونی‌ شهرت دارد، به اتهام رهبری یک گروه تبه‌کار و آزار جنسی کودکان بازداشت شد/BBC