رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دانشگاه هاروارد درطول ۷۵سال تحقیق، زندگی گروه بزرگی از داوطلبان را دنبال کرده.

دانشگاه هاروارد درطول ۷۵سال تحقیق، زندگی گروه بزرگی از داوطلبان را دنبال کرده. نتیجه: نه پول،نه شهرت هیچ یک ما را خوش‌بخت نمی‌کند.تنها و تنها چیزی که ما را غرق سعادت و شادی می‌کند رابطه سالم و قابل اتکاست. عُمر و انرژی خود را جای دیگری سرمایه‌گذاری نکنید!

دانشگاه هاروارد درطول ۷۵سال تحقیق، زندگی گروه بزرگی از داوطلبان را دنبال کرده.

نتیجه: نه پول،نه شهرت هیچ یک ما را خوش‌بخت نمی‌کند.تنها و تنها چیزی که ما را غرق سعادت و شادی می‌کند رابطه سالم و قابل اتکاست.

عُمر و انرژی خود را جای دیگری سرمایه‌گذاری نکنید!