رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عباس امير انتظام صبح امروز در گذشت.

عباس امير انتظام، عضو نهضت ملى ايران، سخنگو و معاون نخست وزير در دولت موقت بازرگان صبح امروز در گذشت.

عباس امير انتظام، عضو نهضت ملى ايران، سخنگو و معاون نخست وزير در دولت موقت بازرگان صبح امروز در گذشت.