رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


“علی اکبر ولایتی” صبح امروز با “ولادیمیر پوتین” دیدار و گفتگو کرد

“علی اکبر ولایتی” صبح امروز به منظور تسلیم پیام های رهبر انقلاب و رئیس جمهور ایران با “ولادیمیر پوتین” رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو کرد

“علی اکبر ولایتی” صبح امروز به منظور تسلیم پیام های رهبر انقلاب و رئیس جمهور ایران با “ولادیمیر پوتین” رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو کرد