رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آذری جهرمی: بستن فضای مجازی کار تنبل‌ها است.

آذری جهرمی: بستن فضای مجازی کار تنبل‌ها است. از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توان حرف‌های مردم را بی‌واسطه شنید

آذری جهرمی: بستن فضای مجازی کار تنبل‌ها است.
از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توان حرف‌های مردم را بی‌واسطه شنید