رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سردار اشتری:حملات و تحرکات عوامل ضدانقلاب،‌ در مرزهای ایران بیشتر شده

سردار اشتری: بررسی‌ها نشان می‌دهد حملات و تحرکات عوامل ضدانقلاب،‌ تروریست‌ها و اشرار در مرزهای ایران بیشتر شده که دلیل این امر نیز حمایت برخی کشورها از این گروه‌های تروریستی است /تسنیم

سردار اشتری: بررسی‌ها نشان می‌دهد حملات و تحرکات عوامل ضدانقلاب،‌ تروریست‌ها و اشرار در مرزهای ایران بیشتر شده که دلیل این امر نیز حمایت برخی کشورها از این گروه‌های تروریستی است /تسنیم