رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بزرگترین بانک ژاپن مبادلات مرتبط با ایران را متوقف خواهد کرد

گروه مالی “Mitsubishi UFJ” که بزرگترین بانک ژاپن است، در پی بازگشت مجدد تحریم‌های آمریکا علیه تهران، مبادلات مرتبط با ایران را متوقف خواهد کرد /رویترز

گروه مالی “Mitsubishi UFJ” که بزرگترین بانک ژاپن است، در پی بازگشت مجدد تحریم‌های آمریکا علیه تهران، مبادلات مرتبط با ایران را متوقف خواهد کرد /رویترز