رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مخالفان ترامپ از شهرداری لندن مجوز گرفتند که این بادکنک شش متری رو هوا کنند دونالد ترامپ در پوشک!

مخالفان ترامپ از شهرداری لندن مجوز گرفتند که دریک راهپیمایی اعتراضی حین سفر او‌ به بریتانیا، این بادکنک شش متری رو هوا کنند دونالد ترامپ در پوشک! لازم به ذکرهست که شهردار لندن چشم دیدن ترامپ را نداره

مخالفان ترامپ از شهرداری لندن مجوز گرفتند که دریک راهپیمایی اعتراضی حین سفر او‌ به بریتانیا، این بادکنک شش متری رو هوا کنند

دونالد ترامپ در پوشک! لازم به ذکرهست که شهردار لندن چشم دیدن ترامپ را نداره