رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کارگران فیات در برابر رونالدو!

کارگران فیات در برابر رونالدو! کارگران فیات: این شرکت به عوض سرمایه‌گذاری برای یک منبع انسانی باید پول خود را صرف طراحی مدل‌های جدید خودرو برای حفظ جان هزاران انسان کند وبه همین دلیل اعتصاب خواهندکرد

کارگران فیات در برابر رونالدو!

کارگران فیات: این شرکت به عوض سرمایه‌گذاری برای یک منبع انسانی باید پول خود را صرف طراحی مدل‌های جدید خودرو برای حفظ جان هزاران انسان کند وبه همین دلیل اعتصاب خواهندکرد