رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سین الله‌کرم لیدر انصار حزب الله و انتقاد شدید از حضور زنان در ورزشگاه آزادی

سین الله‌کرم لیدر انصار حزب الله ضمن انتقاد شدید از حضور زنان در ورزشگاه آزادی، نوشته: «حزب‌الله با امضای طوماری ۵۰متری خطاب به وزیر کشور خواستار برکناری استاندار تهران شدند»

سین الله‌کرم لیدر انصار حزب الله ضمن انتقاد شدید از حضور زنان در ورزشگاه آزادی، نوشته: «حزب‌الله با امضای طوماری ۵۰متری خطاب به وزیر کشور خواستار برکناری استاندار تهران شدند»