رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود معترضين به قطع برق و آب در عراق، به فرودگاه نجف

ورود معترضين به قطع برق و آب در عراق، به فرودگاه نجف باعث بسته شدن اين فرودگاه شده است پرواز نجف هواپيمايى ماهان هم به بغداد هدایت شد/ عصرایران

ورود معترضين به قطع برق و آب در عراق، به فرودگاه نجف باعث بسته شدن اين فرودگاه شده است

پرواز نجف هواپيمايى ماهان هم به بغداد هدایت شد/ عصرایران