رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود مقام معظم رهبری به موضوع تشعشعات رادیویی

ورود مقام معظم رهبری به موضوع تشعشعات رادیویی وزیر ارتباطات: جمعی از پزشکان درباره تشعشعات رادیویی مکاتبه‌ای با رهبر انقلاب داشتند. ایشان این مطلب را با جدیت به شورای عالی امنیت ملی ارجاع دادند و کارگروه‌هایی متشکل از دستگاه‌های مختلف تشکیل شد/ایسنا

ورود مقام معظم رهبری به موضوع تشعشعات رادیویی

وزیر ارتباطات: جمعی از پزشکان درباره تشعشعات رادیویی مکاتبه‌ای با رهبر انقلاب داشتند. ایشان این مطلب را با جدیت به شورای عالی امنیت ملی ارجاع دادند و کارگروه‌هایی متشکل از دستگاه‌های مختلف تشکیل شد/ایسنا