رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اطلاعیه صداوسیما درمورد خبر واردات خوراک دام: سازمان صداوسیما مطلقا شرکتی به‌نام شرکت ایمن تجارت جام‌جم ندارد

اطلاعیه صداوسیما درمورد خبر واردات خوراک دام: سازمان صداوسیما مطلقا شرکتی به‌نام شرکت ایمن تجارت جام‌جم ندارد و انتساب این شرکت به صداوسیما به‌شدت تکذیب می‌شود

اطلاعیه صداوسیما درمورد خبر واردات خوراک دام: سازمان صداوسیما مطلقا شرکتی به‌نام شرکت ایمن تجارت جام‌جم ندارد و انتساب این شرکت به صداوسیما به‌شدت تکذیب می‌شود