رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خروس‌ها در یک فینال پرگل کرواسی را شکست دادند

‌ جام جهانی ؛ فینال ‌ فرانسه ۴ 🇫🇷 کرواسی ۲ 🇭🇷 ‌ دژاووی قهرمانی پس از ۲۰سال تکرار شد! خروس‌ها در یک فینال پرگل کرواسی را شکست دادند ۱۲۰دقیقه‌ها کار دست کرواسی داد  


جام جهانی ؛ فینال

فرانسه ۴ 🇫🇷
کرواسی ۲ 🇭🇷

دژاووی قهرمانی پس از ۲۰سال تکرار شد!
خروس‌ها در یک فینال پرگل کرواسی را شکست دادند
۱۲۰دقیقه‌ها کار دست کرواسی داد