رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کولیندا گرابا کیتارویچ ستاره مراسم اهدای جام بود

‏کولیندا گرابا کیتارویچ (رئیس‌جمهور کرواسی) ستاره مراسم اهدای جام بود  

‏کولیندا گرابا کیتارویچ (رئیس‌جمهور کرواسی) ستاره مراسم اهدای جام بود