رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نتانیاهو: با ترامپ در باب ایران و سوریه گفتگو کردم

نتانیاهو: که با ترامپ در باب ایران و سوریه گفتگو کردم /رویترز

نتانیاهو: که با ترامپ در باب ایران و سوریه گفتگو کردم /رویترز