رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۷۰ درصد سازه تاریخی مسجد جامع ساری سالم است

۷۰ درصد سازه تاریخی مسجد جامع ساری سالم است معاون میراث فرهنگی: ۷۰ درصد از سازه تاریخی مسجدجامع ساری سالم است و اکثر قسمت های آتش گرفته بخش های مرمتی می باشد  

۷۰ درصد سازه تاریخی مسجد جامع ساری سالم است

معاون میراث فرهنگی: ۷۰ درصد از سازه تاریخی مسجدجامع ساری سالم است و اکثر قسمت های آتش گرفته بخش های مرمتی می باشد