رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کشف قاچاق انسان در زیر شاسی کانتینر توسط ماموران گمرک

کشف قاچاق انسان در زیر شاسی کانتینر توسط ماموران گمرک ماموران گمرک بامداد امروز موفق به کشف صد و چهارمین محموله قاچاق انسان در سالجاری شدند.  

کشف قاچاق انسان در زیر شاسی کانتینر توسط ماموران گمرک

ماموران گمرک بامداد امروز موفق به کشف صد و چهارمین محموله قاچاق انسان در سالجاری شدند.