رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لغو دروس اسلامی در همه مدارس دولتی عربستان

لغو دروس اسلامی در همه مدارس دولتی عربستان آموزش و پرورش عربستان با صدور بخشنامه‌ای برای همه مدارس این کشور، خواستار لغو طرح و برنامه‌های درسی «بینش اسلامی» شد

لغو دروس اسلامی در همه مدارس دولتی عربستان

آموزش و پرورش عربستان با صدور بخشنامه‌ای برای همه مدارس این کشور، خواستار لغو طرح و برنامه‌های درسی «بینش اسلامی» شد