رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجوز ورودخانواده‌ها به ورزشگاه‌ها صادر شد

مجوز ورودخانواده‌ها به ورزشگاه‌ها صادر شد معاون امور زنان وخانواده رییس‌جمهوری:مجوز ورود خانواده‌هابه ورزشگاه‌ها راشورای تامین استان صادر کرد.این مجوز فقط برای تهران نیست/ایرنا

مجوز ورودخانواده‌ها به ورزشگاه‌ها صادر شد

معاون امور زنان وخانواده رییس‌جمهوری:مجوز ورود خانواده‌هابه ورزشگاه‌ها راشورای تامین استان صادر کرد.این مجوز فقط برای تهران نیست/ایرنا