رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ادعای یک رسانه هوانوردی؛ ‌اشتباهات مكرر خلبان هواپيماى ATR72 تهران-ياسوج، عامل اصلى سانحه پرواز ٣٧٠٤ بوده است

ادعای یک رسانه هوانوردی؛ ‌اشتباهات مكرر خلبان هواپيماى ATR72 تهران-ياسوج، عامل اصلى سانحه پرواز ٣٧٠٤ بوده است كن نيوز، رسانه پرسروصدای این‌روزهای هوانوردی ایران در گزارشی خلبان هواپیمای ATR را مقصر سقوط مرگبار زمستان گذشته پرواز تهران-یاسوج دانسته است؛ در جلسه معاونين و مديران شركتهاي هواپيمايي و معاونان و مديران سازمان هواپيمايى كشورى، دلائل سانحه […]

ادعای یک رسانه هوانوردی؛ ‌اشتباهات مكرر خلبان هواپيماى ATR72 تهران-ياسوج، عامل اصلى سانحه پرواز ٣٧٠٤ بوده است

كن نيوز، رسانه پرسروصدای این‌روزهای هوانوردی ایران در گزارشی خلبان هواپیمای ATR را مقصر سقوط مرگبار زمستان گذشته پرواز تهران-یاسوج دانسته است؛

در جلسه معاونين و مديران شركتهاي هواپيمايي و معاونان و مديران سازمان هواپيمايى كشورى، دلائل سانحه هواپيماي ATR در ياسوج توسط مدير كل بررسي سوانح سازمان هواپيمايي كشوري، اعلام شد:

١- تقرب و اقدام به فرود در ياسوج در هواي بد بدليل سقف پايين ابر برخلاف دستورالعمل شركت
٢- كاهش ارتفاع غيرمجاز از كمترين ارتفاع ايمني مسير پروازي W144
٣- مديريت نامناسب در كابين خلبان CRM
٤- عدم رعايت رويه جبران واماندگي و stall هواپيما
٥- عدم اجراي چك ليست ها در زمان تقرب
٦- استفاده نابجا از اتوپايلوت در زمان تقرب.
٧- عدم توجه به درخواست كمك خلبان براي گرفتن فلپ پس از استال.

همچنين عوامل زير نيز بعنوان عوامل كمكي عنوان شد:

– خطاي كمك خلبان بعنوان pilot flying براي درخواست چك ليست
-نبود نظارت عمليات شركت به فعاليت خلبانان
-آموزش ناكارآمد شركت درخصوص دستورالعمل هاي عملياتي شركت و هواپيما و AIP
-ضعف سيستم شناسايي مخاطرات و اقدامات پيشگيرانه در ايمنى شركت هواپيمايى.

شروع پرواز بدليل محدوديت هاي پزشكي خلبانان و بدي هواي مقصد، صحيح نبوده و خلبانان به اميد فرودگاه جايگزين شيراز پرواز كرده بودند و قبل از آغاز تقرب، اطلاعات هواي ياسوج را مي گيرد و سعي در خروج از ابر با سقف ١٥ هزار پا ميكنند.

علت خروج از ابر، شرايط توربولانس و تشكيل يخ بوده و با كاهش دادن ارتفاع، متاسفانه هواپيما در معرض جريانات updraft و down draft كوهستان قرار گرفته و به كوه برخورد كرده است.

هنوز خلبان ارابه فرود را بازنكرده بوده و بدليل خروج از ابر خلبان سيستم يخ زدايى را خاموش ميكند و AOA هم بدين دليل قطع مى شود.