رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مارک گرانقیمت بربری برخی از محصولات خود به ارزش نزدیک ۳۸ میلیون دلار را که خواهان نداشت، آتش زد

مارک گرانقیمت بربری (Burberry) سال گذشته برخی از محصولات خود به ارزش نزدیک ۳۸ میلیون دلار را که خواهان نداشت، آتش زد تا یک موقع در حراجی‌ها فروخته نشوند و به دست آدم‌های اشتباهی نیافتند!

مارک گرانقیمت بربری (Burberry) سال گذشته برخی از محصولات خود به ارزش نزدیک ۳۸ میلیون دلار را که خواهان نداشت، آتش زد تا یک موقع در حراجی‌ها فروخته نشوند و به دست آدم‌های اشتباهی نیافتند!