رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تغییر قوانین مالی آلمان برای جلوگیری از انتقال پول ایران

تغییر قوانین مالی آلمان برای جلوگیری از انتقال پول ایران روزنامه وال استریت ژورنال: مقامات آلمانی با درخواست واشنگتن برای تغییر قوانین پولی خود برای جلوگیری از انتقال ۳۰۰ میلیون یورو از هامبورگ به ایران موافقت کرده و قرار است به زودی تمهیدات جدیدشان را ارائه دهند. مقامات آلمان پس از تلاش و اصرارهای واشنگتن […]

تغییر قوانین مالی آلمان برای جلوگیری از انتقال پول ایران

روزنامه وال استریت ژورنال:
مقامات آلمانی با درخواست واشنگتن برای تغییر قوانین پولی خود برای جلوگیری از انتقال ۳۰۰ میلیون یورو از هامبورگ به ایران موافقت کرده و قرار است به زودی تمهیدات جدیدشان را ارائه دهند.

مقامات آلمان پس از تلاش و اصرارهای واشنگتن برای جلوگیری از انتقال بیش از ۳۰۰ میلیون پول ایران که در یکی از حساب‌های بانکی متعلق به این کشور در هامبورگ ذخیره بود، موافقت کرده‌اند تا قوانین مالی جدیدی را وضع کنند که به گفته مقامات آمریکا می‌تواند روند انتقال این پول را پیچیده و یا حتی متوقف کند./ایسنا