رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی: در یک ‌سال اخیر فقر مطلق از ۱۲% به ۵۰% افزایش یافته

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری خانه ملت گفت: در یک ‌سال اخیر فقر مطلق از ۱۲% به ۵۰% افزایش یافته و نرخ خط فقر در تیرماه به نزدیک ۶ میلیون تومان رسیده است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری خانه ملت گفت:
در یک ‌سال اخیر فقر مطلق از ۱۲% به ۵۰% افزایش یافته و نرخ خط فقر در تیرماه به نزدیک ۶ میلیون تومان رسیده است