رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پنج فروند هواپيماى ATR72 جديد هما از فرودگاه تولوز فرانسه تيك اف كردند

پنج فروند هواپيماى ATR72 جديد هما از فرودگاه تولوز فرانسه تيك اف كردند تا پس از توقفى كوتاه در اروميه، صبح فردا در مهرآباد به زمين بنشينند/ كن نيوز

پنج فروند هواپيماى ATR72 جديد هما از فرودگاه تولوز فرانسه تيك اف كردند تا پس از توقفى كوتاه در اروميه، صبح فردا در مهرآباد به زمين بنشينند/ كن نيوز