رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دوسال است بهترین تیم ایران هستیم

دوسال است بهترین تیم ایران هستیم برانکو: ما نه تنها دربازی مقابل فولاد بلکه درفصول گذشته هم بهترین تیم ایران بودیم واین فصل هم برای قهرمانی رقبایی چون استقلال،سپاهان وحتی پیکان را درکنار خود می بینیم

دوسال است بهترین تیم ایران هستیم

برانکو: ما نه تنها دربازی مقابل فولاد بلکه درفصول گذشته هم بهترین تیم ایران بودیم واین فصل هم برای قهرمانی رقبایی چون استقلال،سپاهان وحتی پیکان را درکنار خود می بینیم