رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توییت تازه ترامپ درباره مذاکره با ایران

توییت تازه ترامپ درباره مذاکره با ایران: «ایران و اقتصادش به‌سرعت رو به وخامت گذاشته، مهم نیست که من ملاقات را بخواهم یا نه- این به اونا بستگی داره.»

توییت تازه ترامپ درباره مذاکره با ایران: «ایران و اقتصادش به‌سرعت رو به وخامت گذاشته، مهم نیست که من ملاقات را بخواهم یا نه- این به اونا بستگی داره.»