رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۲.۶میلیون سکه جدید در راه بازار

۲.۶میلیون سکه جدید در راه بازار تحویل ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار سکه پیش فروشی از ۱۷ مرداد آغاز و پیش بینی می شود، با ورود این سکه ها به بازار روند کاهشی قیمت سکه شدت بگیرد

۲.۶میلیون سکه جدید در راه بازار

تحویل ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار سکه پیش فروشی از ۱۷ مرداد آغاز و پیش بینی می شود، با ورود این سکه ها به بازار روند کاهشی قیمت سکه شدت بگیرد