رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزارت ارتباطات شرکت مخابرات ایران که باعث اختلال در سیستم روتینگ بین الملل شده بودبه مراجع ذی صلاح امنیتی معرفی شد

وزارت ارتباطات با بررسی جزییات اقدام اخیر در شبکه شرکت مخابرات ایران که باعث اختلال در سیستم روتینگ بین الملل شده بود، اعلام کرد: اشخاص مرتبط به همراه مستندات به مراجع ذی صلاح امنیتی معرفی شدند

وزارت ارتباطات با بررسی جزییات اقدام اخیر در شبکه شرکت مخابرات ایران که باعث اختلال در سیستم روتینگ بین الملل شده بود، اعلام کرد: اشخاص مرتبط به همراه مستندات به مراجع ذی صلاح امنیتی معرفی شدند