رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اشکان دژاگه و مسعود شجاعی قرارداد ۳ ساله خود را در تراکتورسازی به ثبت رساندند

اشکان دژاگه و مسعود شجاعی دو ملی پوش تراکتورسازی با حضور در هیئت فوتبال قرارداد ۳ ساله خود را به ثبت رساندند

اشکان دژاگه و مسعود شجاعی دو ملی پوش تراکتورسازی با حضور در هیئت فوتبال قرارداد ۳ ساله خود را به ثبت رساندند