رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سیر نزولی قیمت خودرو

سیر نزولی قیمت خودرو در حالی که سیر نزولی قیمت خودرو در بازار از پنج شنبه هفته گذشته آغاز شده، اما هنوز قیمت خودرو از کارخانه تا بازار میلیون‌ها تومان تفاوت دارد.

سیر نزولی قیمت خودرو

در حالی که سیر نزولی قیمت خودرو در بازار از پنج شنبه هفته گذشته آغاز شده، اما هنوز قیمت خودرو از کارخانه تا بازار میلیون‌ها تومان تفاوت دارد.