رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نرخ ارز مسافرتی به ارز آزاد نزدیک می‌شود

نرخ ارز مسافرتی به ارز آزاد نزدیک می‌شود سیده ‌فاطمه ذوالقدر،نماینده مردم تهران پس از نشست غیرعلنی صبح۱۴مرداد گفت،براساس بسته جدید ارزی،نرخ ارزمسافرتی افزایش خواهد یافت و به نرخ ارز آزاد نزدیک میشود

نرخ ارز مسافرتی به ارز آزاد نزدیک می‌شود

سیده ‌فاطمه ذوالقدر،نماینده مردم تهران پس از نشست غیرعلنی صبح۱۴مرداد گفت،براساس بسته جدید ارزی،نرخ ارزمسافرتی افزایش خواهد یافت و به نرخ ارز آزاد نزدیک میشود