رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هم اکنون گفتگوی ویژه خبری در شبکه دو با حضور رییس کل بانک مرکزی

هم اکنون گفتگوی ویژه خبری در شبکه دو با حضور رییس کل بانک مرکزی و ارائه بسته جدید ارزی دولت رئیس کل بانک مرکزی: شرایط اقتصادی ما خوب است ولی تصمیمات غلط برای ما مشکل ایجاد کرده است. کالاهای اساسی و دارو با ارز دولتی تامین خواهد شد. وزارت صمت، بهداشت و درمان و کشاورزی […]

هم اکنون گفتگوی ویژه خبری در شبکه دو با حضور رییس کل بانک مرکزی و ارائه بسته جدید ارزی دولت

رئیس کل بانک مرکزی:

شرایط اقتصادی ما خوب است ولی تصمیمات غلط برای ما مشکل ایجاد کرده است.

کالاهای اساسی و دارو با ارز دولتی تامین خواهد شد. وزارت صمت، بهداشت و درمان و کشاورزی موظف شدند کالاهای گروه اول را معرفی کنند. این بازار نیست. بلکه تا پایان فروردین ۹۸ نرخ ارز این کالاها ۴۲۰۰ تومان خواهد بود. زنجیره تامین و توزیع هم به طور دقیق توسط آن وزارتخانه ها رصد خواهد شد و وزرا تضمین کرده اند که نرخ ها در این قسمت بالا نرود. رئیس جمهور گفتنه اند روزانه نرخ این کالاها را رصد می کند.