رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تکلیف ارز مسافرتی مشخص شد

تکلیف ارز مسافرتی مشخص شد همتی رئیس کل بانک مرکزی: ارز مسافرتی از این به بعد آزاد است ولی کسانی که حواله دریافت کرده‌اند، ارز خود را با نرخ قبلی خواهند گرفت.

تکلیف ارز مسافرتی مشخص شد

همتی رئیس کل بانک مرکزی: ارز مسافرتی از این به بعد آزاد است ولی کسانی که حواله دریافت کرده‌اند، ارز خود را با نرخ قبلی خواهند گرفت.