رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور روحانی برای اتخاذ سیاست جدید درباره ارزهای دیجیتال

دستور روحانی برای اتخاذ سیاست جدید درباره ارزهای دیجیتال وزیر ارتباطات: رئیس جمهوری دستور داده که وزارت ارتباطات و بانک مرکزی جلسه مشترکی را درباره ارزهای دیجیتال داشته باشند و پیشنهادی را برای اتخاذ سیاست جدید ارائه کنند/ایرنا

دستور روحانی برای اتخاذ سیاست جدید درباره ارزهای دیجیتال

وزیر ارتباطات: رئیس جمهوری دستور داده که وزارت ارتباطات و بانک مرکزی جلسه مشترکی را درباره ارزهای دیجیتال داشته باشند و پیشنهادی را برای اتخاذ سیاست جدید ارائه کنند/ایرنا