رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محمود احمدی نژادخواستار کناره‌گیری روحانی از ریاست جمهوری شد

محمود احمدی نژاد، در پیام ویدئویی خواستار کناره‌گیری روحانی از ریاست جمهوری شد

محمود احمدی نژاد، در پیام ویدئویی خواستار کناره‌گیری روحانی از ریاست جمهوری شد