رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خیابان «سدره» در کربلا دچار آتش سوزی شد

خیابان «سدره» در کربلا دچار آتش سوزی شد سازمان حج: آتش سوزی به دور از هتل‌های زائران ایرانی بود هیچ یک از ایرانی‌ها آسیب ندیده است

خیابان «سدره» در کربلا دچار آتش سوزی شد

سازمان حج: آتش سوزی به دور از هتل‌های زائران ایرانی بود

هیچ یک از ایرانی‌ها آسیب ندیده است