رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سردار سلیمانی تصویر اخیر ایشان در اتوبوس عمومی فرودگاه در حال گفتگو با مردم

لحظاتی قبل صفحه اینستاگرام سردار سلیمانی تصویر اخیر ایشان در اتوبوس عمومی فرودگاه در حال گفتگو با مردم را منتشر کرد.

لحظاتی قبل صفحه اینستاگرام سردار سلیمانی تصویر اخیر ایشان در اتوبوس عمومی فرودگاه در حال گفتگو با مردم را منتشر کرد.