رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سقوط بالگرد اورژانس در ژاپن

سقوط بالگرد اورژانس در ژاپن این حادثه در شرق ژاپن روی داده و دو تن از ۹ سرنشین آن کشته شدند.

سقوط بالگرد اورژانس در ژاپن

این حادثه در شرق ژاپن روی داده و دو تن از ۹ سرنشین آن کشته شدند.