رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استاندار اصفهان:شرکت قشم ایر بعنوان اولین خط هوایی مختص اصفهان توسط بخش خصوصی خریداری گردید

مهرعلیزاده، استاندار اصفهان: با پیگیری های ۳ ماهه، شرکت قشم ایر یکی از ایرلاین های مطرح کشور بعنوان اولین خط هوایی مختص اصفهان توسط بخش خصوصی خریداری گردید

مهرعلیزاده، استاندار اصفهان: با پیگیری های ۳ ماهه، شرکت قشم ایر یکی از ایرلاین های مطرح کشور بعنوان اولین خط هوایی مختص اصفهان توسط بخش خصوصی خریداری گردید