رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ابراز خرسندی ترامپ از کاهش ارزش لیر ترکیه در برابر دلار

ابراز خرسندی ترامپ از کاهش ارزش لیر ترکیه در برابر دلار: دستور دادم تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه دو برابر شود /در حال حاضر روابط خوبی با ترکیه نداریم

ابراز خرسندی ترامپ از کاهش ارزش لیر ترکیه در برابر دلار: دستور دادم تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه دو برابر شود /در حال حاضر روابط خوبی با ترکیه نداریم