رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیش بینی آمریکا درباره کاهش۵۰درصدی فروش نفت ایران

پیش بینی آمریکا درباره کاهش۵۰درصدی فروش نفت ایران دولت ترامپ تلاش ‌می‌کندتاکشورهای مشتری نفت ایران رامتقاعدسازد واردات نفت خام ازتهران رابه میزان یک میلیون بشکه درروز کاهش دهند

پیش بینی آمریکا درباره کاهش۵۰درصدی فروش نفت ایران
دولت ترامپ تلاش ‌می‌کندتاکشورهای مشتری نفت ایران رامتقاعدسازد واردات نفت خام ازتهران رابه میزان یک میلیون بشکه درروز کاهش دهند