رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گل های بازی استقلال و تراکتورسازی

گل اول استقلال به تراکتورسازی گل به خودی عبدالله‌زاده در دقیقه ۱۳ (استقلال ۱ – تراکتورسازی ۰)     گل دوم استقلال به تراکتورسازی توسط مرتضی تبریزی در دقیقه ۲۸ (استقلال ۲ – تراکتورسازی ۰)     گل سوم استقلال به تراکتورسازی توسط فرشید اسماعیلی در دقیقه ۵۲ (استقلال ۳ – تراکتورسازی ۰)  

گل اول استقلال به تراکتورسازی گل به خودی عبدالله‌زاده در دقیقه ۱۳ (استقلال ۱ – تراکتورسازی ۰)

 

 

گل دوم استقلال به تراکتورسازی توسط مرتضی تبریزی در دقیقه ۲۸ (استقلال ۲ – تراکتورسازی ۰)

 

 

گل سوم استقلال به تراکتورسازی توسط فرشید اسماعیلی در دقیقه ۵۲ (استقلال ۳ – تراکتورسازی ۰)