رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شورای امنیت پشت درهای بسته برای بررسی حمله ائتلاف سعودی به اتوبوس حامل کودکان یمن تشکیل جلسه می‌دهد.

شورای امنیت پشت درهای بسته برای بررسی حمله ائتلاف سعودی به اتوبوس حامل کودکان یمن تشکیل جلسه می‌دهد. این نشست به درخواست ۵ کشور عضو غیردائم این شورا تشکیل می‌شود.

شورای امنیت پشت درهای بسته برای بررسی حمله ائتلاف سعودی به اتوبوس حامل کودکان یمن تشکیل جلسه می‌دهد.

این نشست به درخواست ۵ کشور عضو غیردائم این شورا تشکیل می‌شود.