رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سفیر اتریش در ایران: هزینه‌ برگزاری مذاکرات هسته‌ای در وین معادل کمک‌های حمایتی اتریش به دو کشور در حال توسعه بود

سفیر اتریش در ایران: هزینه‌ برگزاری مذاکرات هسته‌ای در وین معادل کمک‌های حمایتی اتریش به دو کشور در حال توسعه بود هدف ترامپ تغییر سیاست ایران در حوزه موشکی و منطقه‌ای بود نه تغییر رژیم خروج آمریکا از برجام ضرر ۱۰ میلیاردی برای اروپا داشته/ایسنا

سفیر اتریش در ایران: هزینه‌ برگزاری مذاکرات هسته‌ای در وین معادل کمک‌های حمایتی اتریش به دو کشور در حال توسعه بود

هدف ترامپ تغییر سیاست ایران در حوزه موشکی و منطقه‌ای بود نه تغییر رژیم

خروج آمریکا از برجام ضرر ۱۰ میلیاردی برای اروپا داشته/ایسنا