رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هر ویتامین را چه ساعتی بخوریم تا جذب شود؟

هر ویتامین را چه ساعتی بخوریم تا جذب شود؟ صبح: ویتامین C، آهن و B1 عصر: کلسیم، منیزیم ویتامینی که همراه غذاهای سالم باید خورده شود: ویتامینA,E,D

هر ویتامین را چه ساعتی بخوریم تا جذب شود؟

صبح: ویتامین C، آهن و B1
عصر: کلسیم، منیزیم
ویتامینی که همراه غذاهای سالم باید خورده شود: ویتامینA,E,D